Yukio Mishima, testo tratto da”sole e acciaio”

Tweet
Pin
Share
WhatsApp
Email